Tiêu Tan Dan
Tiêu Tan Dan

Tiêu Tân Dân Bác sĩ chuyên khoa, cử

Vương Vinh Hoa
Vương Vinh Hoa

Chuyên gia điều trị thâm nhập vết

Bành Hiểu Xích
Bành Hiểu Xích

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa ung thư, thạc sĩ

Ngô Bội Hoằng
Ngô Bội Hoằng

Bác sĩ chủ nhiệm, giáo sư, hướng dẫn nghiên

Lưu Viện Sanh
Lưu Viện Sanh

Là hội viên của viện phóng xạ Y học

Tin tức
Cau chuyện thành công